Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)


Wiedersehen mit Eberswalde
Sondermarke zum Görlitzer Abkommen

Specialny znaczek poczty NRD z okazji podpisania ukladu zgorzeleckiego w 1950 roku. Na znaczku prezydent Wilhelm Pieck i prezydent Boreslaw Bierut.Informacje o źródłach

Instytucje wspierające

Impressum

Przedsiębiorstwo Państwowe Budowy Dźwigów Eberswalde i pamięć

 

Wydana w 1985 roku „Historia Przedsiębiorstwa Państwowego Budowy Dźwigów Eberswalde“ przedstawiała okres od momentu powstania zakładów Ardelta do czasów współczesnych.

Zgodnie z zasadami marksistowsko-leninowskiej historiografii punktem ciężkości był tu rozwój klasy robotniczej i antyfaszystowski ruch oporu. Pod nagłówkiem „Bezgraniczny wyzysk własnej załogi i tysięcy obcych robotników“ krótko opisane zostały poniżające warunki życia i pracy więźniarek.

Na terenie zakładu brakowało jednak tablicy pamiątkowej lub innych informacji o losie kobiet. Po 1945 roku nic nie przypomniało również o 3 000 robotników przymusowych, których wyzyskiwano w zakładach w czasie dru- giej wojny światowej.