Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)


Wiedersehen mit Eberswalde


Informacje o źródłach

Instytucje wspierające

Impressum

Ardelt-Werke i gospodarka wojenna


W połowie 1943 roku III Komisja Zbrojeniowa przy Ministerstwie Rzeszy ds. Uzbrojenia i Amunicji zarządziła rozbudowę obozu na zachód od dworca Eisenspalterei. Do początku 1944 roku na dzierżawionym przez zakłady Ardelta terenie stanęło w sumie 13 murowanych baraków.

Obóz zbiorczy miał zapewnić zakwaterowanie dla ok.
1 000 niemieckich i cudzoziemskich robotników pracujących przy produkcji zbrojeniowej w Ardelt-Werke.

W okresie wojennym fabryka zatrudniała ogółem 11 000 pracowników, z czego 3 000 stanowili robotnicy przymusowi i więźniowie obozów koncentracyjnych. Na początku marca 1944 roku zakwaterowano w barakach pierwszych 100–150 Belgów, których jednak w maju przeniesiono w inne miejsce. Opróżniony obóz przekształcony został w podobóz KZ Ravensbrück.